<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d5041858159754637495', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Flyer reklamowy

piątek, 17 kwietnia 2009 przez wojTrek


Strony internetowe, czy raczej strony www nie reklamują się same - na początku. Rozpoczynając szerszą działalność, nie ograniczoną do wykonywania poleceń szefa, należy zaopatrzyć się w oręż reklamowy. Radzę sobie jako tako ze składaniem tekstu, pomysłów także mi nie brakuje. Dziś więc poświęciłem czas na przygotowanie ulotki, którą oceniać będę dopiero jutro. Natenczas można ją obejrzeć
tutaj obrazek tu zamieszczony traci na jakości, bo to png a nie pdf

Etykiety: , , , , ,

Domeny - ceny

przez wojTrek

Jestem właśnie na etapie przygotowywania nowej ulotki. Reklamuje ona moją działalność związaną z projektowaniem ulotek, flajerami (Flyer) zwanych.
Tu właśnie pojawia się potrzeba wyjaśnienia.
Strona internetowa nie może istnieć bez domeny i serwera. Wiadomo, że i to oferuję, ale wolę by klient sam zatroszczył się o domenę dla siebie. Ja polecam prosite.de, gdzie domenę DNS można mieć już za 3,95 € na rok.
Serwer oczywiście mam własny, w najlepszym, możliwym miejscu, więc ten kłopot odpada.

Etykiety: , , , , , ,

Nowe strony

przez wojTrek

Ulotki, Flyery wreszcie ubezpieczenia. Nie mogę tego pakować do jednego koszyka, muszę się więc potroić.
Strony:
wojtrek.blogspot.com - tu się znajdujesz
flyer-ulotka.blogspot.com - strona traktująca o mojej działalności związanej z reklamą
zdrowotne.blogspot.com - tanio się zabezpieczyć, marzenie każdego

Etykiety: , , , , ,

Świętowaliśmy

wtorek, 14 kwietnia 2009 przez wojTrek

Gdybym miał oceniać, zapamiętam je na długo. Po pierwsze wreszcie na swoim, po drugie spokojnie, po trzecie pysznie.
Rzuciłem pracę na ten czas, by od dziś zacząć z nowymi siłami.
Kalendarz mi się zapełnia, proszę mieć to na uwadze.

Etykiety: , ,

Ulotki we Frankfurcie

środa, 8 kwietnia 2009 przez wojTrek

Ostatnio nie wiem, co robię częściej, strony czy ulotki?
Flyer, tak się to tutaj nazywa. Najtaniej wykonanie takiego projektu w firmach specjalizujących się w reklamie kosztuje 100 €. Ja nie stawiam aż tak wygórowanych żądań, zadowalam się jedną czwartą tych stawek.
Frankfurt jest dużym miastem, dotrzeć tu do odbiorcy jest znacznie trudniej, dlatego ulotki cieszą się znacznym zainteresowaniem
Ostatnie moje dzieło można zobaczyć tu:

Etykiety: , , ,

I co ja robię tu?

niedziela, 5 kwietnia 2009 przez wojTrek

Siadłem, żeby Roberta pooglądać...
Pooglądam resztę zawodników, którym udało się ruszyć ze startu. Ruszyć ruszył, przejechał nawet dwa okrążenia! Zajechał dalej niż Kovalainen. Wyścig był nawet ciekawy, zapamięta się go na długo.
Szkoda.

Etykiety: ,

Wiosna!

czwartek, 2 kwietnia 2009 przez wojTrek

Zdawać by się mogło, że jeszcze kilka dni temu jechałem na rowerze w deszczu i bardzo zmarzłem. Efekty w postaci bólu pleców wciąż są odczuwalne, więc nie mogło to być aż tak dawno!
A dzisiaj 22°C! Nabrałem chęci na pracę fizyczną. Zarzuciłem wszelkie sprawy związane z pracą przy komputerze, by wywiązać się z obietnicy danej żonie. Jest przed Świętami a sypialnia odmalowana! W wiosennym otumanieniu zdeklarowałem się jeszcze na pokój dzienny:-/ Tu jest co malować!

Etykiety: ,

Autor


Poznaniak do niedawna, Mainzer od kilku lat. Szczęśliwie żonaty wynikiem trójka pociech. W domu tyję przed komputerem, odreagowuję jeżdżąc niebezpiecznie na rowerze wzdłuż Renu. Uwaga na drodze rowerowej od cementowni do ratusza!

Poniżej klikaj po więcej o mnie i RSS'y.

Kontakt


Wargin Wojciech
Am Leitgraben 23
55130 Mainz
tel.: 061314940728


Znajdź

ostatnie wiadomości

komentarze

Wszystkie teksty

Moje prace:

admin