<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d5041858159754637495', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Szczeniaczek

środa, 24 czerwca 2009 przez wojTrek

Stary komputer (tak z 6 lat ma) nie dawał już rady. Wyłączał się w najmniej przewidywanych momentach z uwagi na przegrzewający się procesor.
Przeszukałem znane mi miejsca, by coś na jego osiągi znaleźć. Okazało się, że i nawet o 100% przewyższa wymagania wybranego systemu.
Puppy Linux, bo tak się nazywa ów system, zaskoczył mnie mnogością zaimplementowanych programów, których na próżno szukać w dystrybucjach o siedmiokrotnie większej pojemności. Sam system, który do swojej pracy wykorzystuje tylko pamięć RAM, wynikiem czego są błyskawiczne reakcje, pozwolił mi na zastosowaniu komputera jako serwera, który chodzi sobie nieprzerwanie od siedmiu już dni. Procesor choć lato nagrzewa się najwyżej do 100°C, co wcześniej ocierało się o sferę marzeń.
Wniosek nasuwa się sam: "nie wyrzucaj starego komputera, bo jest jeszcze dla niego szansa!"

Etykiety: , , ,

New look

wtorek, 2 czerwca 2009 przez wojTrek

Witajcie! Jak widzicie, wygląd strony diametralnie się zmienił. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ja nieźle się namordowałem, żeby osiągnąć ten efekt. Jest jeszcze kilka rzeczy do poprawienia, ale jest na tyle dobrze, że mogę popełnić tę wiadomość.

Etykiety: , ,

Autor


Poznaniak do niedawna, Mainzer od kilku lat. Szczęśliwie żonaty wynikiem trójka pociech. W domu tyję przed komputerem, odreagowuję jeżdżąc niebezpiecznie na rowerze wzdłuż Renu. Uwaga na drodze rowerowej od cementowni do ratusza!

Poniżej klikaj po więcej o mnie i RSS'y.

Kontakt


Wargin Wojciech
Am Leitgraben 23
55130 Mainz
tel.: 061314940728


Znajdź

ostatnie wiadomości

komentarze

Wszystkie teksty

Moje prace:

admin