<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d5041858159754637495', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wizytówki

poniedziałek, 27 lipca 2009 przez wojTrek


Jako, że nie siedzę w miejscu często odwiedzanym przez klientów, że dotrzeć do zainteresowanych jest mi przez to trudniej, zmajstrowałem sobie wizytówkę. Postawię wizytownik obok Krzysztofa, do którego co 20 minut podchodzi potencjalny klient i szuka lektury w czasie gdy Krzysztof zajęty jest załatwianiem papierkowej roboty.
Na razie jest w drukarni, będę musiał poczekać (ok 18 dni), ale projekt już Wam prezentuję. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie w druku. Czy jest to wersja ostateczna jeszcze się okaże.

Etykiety: , ,

Stara miłość nie rdzewieje

piątek, 17 lipca 2009 przez wojTrek

Puppy, sam Debian nawet! Stary laptop, o którym pisałem przy okazji trzech ostatnich artykułów, ten właśnie ostatnio jest obiektem moich zmartwień. Dziś postanowiłem, że na jego twardy dysk powróci Ubuntu moje kochane. Pełen szacunku od niedawna jestem dla wszystkich użytkowników innych systemów operacyjnych... Że chce się im tak męczyć z oczywistymi rzeczami!

Etykiety: , , , , , ,

Komputer się Tobie grzeje?

środa, 1 lipca 2009 przez wojTrek

Piszę o systemach a powinienem napisać o odkurzaniu!
Dziś postanowiłem sprawdzić co jest przyczyną grzania się procesora w laptopie. Rozebrałem go więc i obejrzałem od środka dokładnie. Zaciekawił mnie filcowy filtr pomiędzy wentylatorem a radiatorem, wyciągnąłem go więc ostrożnie...
Dalej pisać sensu nie ma, bo przedmuchałem co się dało i złożyłem wszystko do kupy.
Pięknie uformowany z kurzu filtr wyciapnąłem do kosza i teraz cieszę się pięknie chłodzonym procesorem, który roboczo nagrzewa się do 55 stopni a nie 100 jak wcześniej!

Etykiety: , , , ,

Autor


Poznaniak do niedawna, Mainzer od kilku lat. Szczęśliwie żonaty wynikiem trójka pociech. W domu tyję przed komputerem, odreagowuję jeżdżąc niebezpiecznie na rowerze wzdłuż Renu. Uwaga na drodze rowerowej od cementowni do ratusza!

Poniżej klikaj po więcej o mnie i RSS'y.

Kontakt


Wargin Wojciech
Am Leitgraben 23
55130 Mainz
tel.: 061314940728


Znajdź

ostatnie wiadomości

komentarze

Wszystkie teksty

Moje prace:

admin